נגישות:          
  רקע:                    

טל שרון דיוגינס משרד עורך דין ברעננה - Tal Sharon Diogines Law Office Raanana
משרד: התעשיה 15 רעננה - בית רוני (קומה 2) מול קניון רננים, ליד קניון רעננה
טלפון: 09-7742268 נייד: 054-8083378 Telephone: 972-9-7742268
לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים - דברים טז יטיועץ משפטי לחברות ולעסקים - שירותים משפטיים בענייני תאגידים
להלן חלק ממגוון שירותי המשרד לעסקים, חברות ותאגידים
 •  ייעוץ משפטי שוטף החל משלב הקמת החברה
 •  ייעוץ בנושא רישום תקנון
 •  רישום חברות חדשות ברשם החברות
 •  אימות הצהרות דירקטורים
 •  אימות חתימת מורשה חתימה
 •  אימות דין וחשבון שנתי לרשם החברות
 •  טיפול בשינויים בהרכב הדירקטוריון
 •  טיפול בהמחאת זכויות
 •  כינוס האסיפה הכללית
 •  ייעוץ בדבר קבלת החלטות משפטיות מיוחדות
 •  ייעוץ בקבלת החלטות שלא מן המניין
 •  רישום יפויי כוח להצבעה באסיפה
 •  טיפול משפטי במשכנתאות ושיעבודים
 •  טיפול משפטי בכתבי ערובה
 •   נוכחות עו"ד באסיפות החברה - לפי הצורך
 •  עריכת חוזה עבודה לעובדים
 •  ייעוץ משפטי בענייני יחסי עובד מעביד
 •  ייעוץ משפטי בענייני שותפויות עסקיות
 •  עריכת הסכמי שותפות ו/או הכנסת שותף חדש
 •  ייעוץ בעניין הגנה על הקניין הרוחני של החברה
 •  ייעוץ משפטי לחברות הייטק, חברות אינטרנט
 
 •  עריכת הסכמי הפצה, זכיונות
 •  עריכת הסכמי שיתוף פעולה עיסקי
 •  בדיקת חברות לפי רכישה או מכירה
 •  סיוע משפטי בהכנת גילוי נאות לפני מכירת חברה
 •  הערכת סיכויי תביעות משפטיות שהחברה מעורבת בהן
 •  ניתוח הדוחות הכספיים והיחסים הפיננסים
 •  בדיקת סיכויי הישרדות חברות
 •  סיוע באיתור "מוקשים" חבויים במסמכי החברה
 •  טיפול בנושא הקצאת והעברת מניות
 •  טיפול בנושא חילוט מניות
 •  טיפול בנושא מיזוגי חברות
 •  טיפול בנושא פירוק חברות מרצון - פטור מאגרה
 •  טיפול בנושא פירוק חברות מרצון ע"י בעלי מניות
 •  טיפול בנושא פירוק חברות מרצון ע"י נושים
 •  טיפול בנושא פרוק חברות בפיקוח בית משפט
 •  טיפול בנושא דו"ח - חובות ונכסים
 •  הגשת בקשה לבית המשפט לפירוק חברה
 •  תביעת חובות בפירוק חברה
 •  תביעה למינוי מפרק חברה
 •  ייעוץ ובדיקת מסמכים משפטיים, חוזים והתקשרויות
 •  ייצוג משפטי בהליכי גישור, פישור, בבוררויות
 •  ייצוג משפטי בכל ערכאות בתי המשפט בישראל

רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד - משלי כא,כא | ארור מכה רעהו בסתר דברים כז, כד